เศษกระดาษ

หากสนใจสินค้า และต้องการทราบ ติดต่อเข้ามาได้ที่ sales@daiwashiryotrading.com
อ้างอิง:
Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI).  SCRAP SPECIFICATIONS CIRCULAR 2018 (Guidelines for Paper Stock: PS2018), หน้าที่ 26-31