143 ปีแห่งความไว้วางใจในอุตสาหกรรมรีไซเคิล

ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง

สิ่งที่พวกเราสามารถทำได้เพื่อดูแลโลกในวันข้างหน้า
DAIWA SHIRYO GROUP มุ่งมั่นก้าวสู่ขั้นต่อไป

ผู้รวบรวม

ผู้รวบรวม

คุณภาพที่มั่นใจได้จากผู้รวบรวมที่มากประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น

ผู้ค้า

ผู้ค้า

มืออาชีพด้านเศษกระดาษ พร้อมความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ผู้อนุรักษ์

ผู้อนุรักษ์

เรารีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน​และสร้างสรรค์สังคมสีเขียว

บริการแบบONE-STOP
สำหรับการรีไซเคิลกระดาษและเยื่อกระดาษในเอเชีย ด้วยมาตรฐานแบบประเทศญี่ปุ่น
เราคือองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเศษกระดาษ
รายแรกจากญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ

รวบรวมกระดาษใช้แล้วและสร้างทรัพยากรใหม่

ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ที่จำกัดด้วยวงจรการรีไซเคิลที่ไร้ขีดจำกัด

ไดวะ ชิเรียว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 ได้คัดแยกกระดาษญี่ปุ่นตามสี และแหล่งที่มา
แล้วนำไปรีไซเคิลจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง
และเมื่อสงครามจบลง ประเภทและปริมาณของกระดาษใช้แล้วที่เรามีอยู่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากความต้องการกระดาษฝั่งตะวันตกที่ขยายตัวมากขึ้น
ในสถานการณ์เช่นนั้น ไดวะ ชิเรียว ได้ให้ความสำคัญกับงานคัดแยกอย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลเพื่อความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพ
การรีไซเคิลที่มุ่งเน้นคุณภาพนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากในการอนุรักษ์ป่าไม้
และเรามั่นใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

ราใส่ใจต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าส่งเศษกระดาษ และพยายามอย่างเต็มที่สำหรับธุรกิจการส่งออกไปยังประเทศจีน
และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ละประเทศต่างยอมรับว่าเศษกระดาษญี่ปุ่นมีคุณภาพที่ดี
ดังนั้นเราจะเพยายามยิ่งขึ้นไปเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศในอนาคต