ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง

มากกว่าหนึ่งร้อยปีแห่งความไว้วางใจในอุตสาหกรรมรีไซเคิล

บริการแบบ ONE-STOP สำหรับการรีไซเคิลกระดาษและเยื่อกระดาษในเอเชีย

เราคือองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเศษกระดาษรายแรกจากญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ

ซื้อและขายเศษกระดาษและเยื่อกระดาษจากทั่วโลก
อย่างเช่น OCC, MIX, และ OIN บนมาตรฐาน ISRI

“เหตุผลอะไรที่ทำให้เราคงอยู่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420”

นั่นเป็นเพราะการที่เราสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ในด้านของสินค้าประเภทเศษกระดาษ เราต่างเข้าใจแนวคิดด้านศีลธรรม มุมมองทางจริยธรรม และสำนึกของความยุติธรรมอย่างชัดเจน เราจึงยึดมั่นในการปฎิบัติสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า
โทคุมาสะ ยากุระ
ผู้บริหาร @ ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง

ติดต่อเรา