ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง

143 ปีแห่งความไว้วางใจในอุตสาหกรรมรีไซเคิล

บริการแบบ ONE-STOP สำหรับการรีไซเคิลกระดาษและเยื่อกระดาษในเอเชีย

เราคือองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเศษกระดาษรายแรกจากญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ

สินค้าของเรา

เศษกระดาษลังน้ำตาล
เศษกระดาษจับจั๊ว
เศษกระดาษหนังสือพิมพ์
ทำความรู้จักเรา

เกี่ยวกับบริษัทไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้งจำกัด

เหตุผลอะไรที่ทำให้เราคงอยู่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420
นั่นเป็นเพราะการที่เราสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา
เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
ความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป
ในด้านของสินค้าประเภทเศษกระดาษ เราต่างเข้าใจแนวคิดด้านศีลธรรม
มุมมองทางจริยธรรม และสำนึกของความยุติธรรมอย่างชัดเจน
เราจึงยึดมั่นในการปฎิบัติสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า
เราจะใช้แนวคิดนี้เป็นแนวทางพื้นฐานในอนาคต
และจำแนกการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลไปสู่วิสัยทัศน์ของพันธมิตรทางอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

  • 140/39 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ยูนิต ดี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • 02-231-6242
  • sales@daiwashiryotrading.com