บริการของเรา

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเศษกระดาษ

ความต้องการของลูกค้า

เราสามารถค้นหาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

การชำระเงิน

เราสามารถรับการชำระเงินได้ทั้งในรูปแบบ T/T และ L/C ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินบาท เยน หรือดอลลาร์

พิธีการนำเข้า

เราดำเนินการในเรื่องพิธีการนำเข้าเอง ลูกค้าสามารถรอรับสินค้าที่โรงงานได้เลย

บริการหลังการขาย

เราใส่ใจในคำร้องเรียนของลูกค้า และยินดีรับผิดชอบหากสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพ

ส่งตรงถึงโรงงาน

เราสามารถส่งสินค้าถึงหน้าโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

บริการรีไซเคิล

โครงการในอนาคตเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล