ปฏิทินวันหยุด ปี 2020

ปฏิทินวันหยุด ปี 2020

1.วันพุธ1มกราคมวันขึ้นปีใหม่
2.วันจันทร์10กุมภาพันธ์ชดเชยวันมาฆบูชา(วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)
3.วันจันทร์6เมษายนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4.วันจันทร์13เมษายนวันสงกรานต์  (ยกเลิก)
5.วันอังคาร14เมษายนวันสงกรานต์  (ยกเลิก)
6.วันพุธ15เมษายนวันสงกรานต์  (ยกเลิก)
7.วันศุกร์1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ
8.วันจันทร์4พฤษภาคมวันฉัตรมงคล
9.วันพุธ6พฤษภาคมวันวิสาขบูชา            
10.วันพุธ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11.วันจันทร์6กรกฎาคมชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)
12.วันอังคาร28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
13.วันพุธ12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
14.วันอังคาร13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                
15.วันศุกร์23ตุลาคมวันปิยมหาราช
16.วันจันทร์7ธันวาคมชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563) 
17.วันพฤหัสบดี10ธันวาคมวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
18.วันพฤหัสบดี31ธันวาคมวันสิ้นปี
Posted in ทั่วไป.