ที่อยู่

บริษัท ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง จำกัด
140/39 ไอทีเอฟทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ยูนิต ดี
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel: 02-231-6242 / Fax: 02-231-6243

อีเมล: sales@daiwashiryotrading.com