เยื่อกระดาษ

UKP – Unbleached Softwood Kraft Pulp
เยื่อกระดาษคราฟท์ไม่ฟอก

EKP – EFC Bleached Eucalyptus Kraft Pulp
เยื่อยูคาลิปตัสฟอกขาว

NBKP – Northern Bleached Kraft Pulp
เยื่อกระดาษคราฟท์ฟอกขาวใยยาว

LBKP – Leaf Bleached Kraft Pulp
เยื่อกระดาษคราฟท์ฟอกขาวใยสั้น

RECYCLE PULP
เยื่อกระดาษรีไซเคิล

หากสนใจ กรุณาส่งเมลแจ้งความต้องการของท่านไปที่ sales@daiwashiryotrading.com