เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง จำกัด

ประเทศไทย

นำเข้าและส่งออกวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (โดยเฉพาะเศษกระดาษ)

 

 • ผู้บริหาร:             นายโทคุมาสะ ยากุระ
 • ก่อตั้งเมื่อ:           เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560
 • ทุนจดทะเบียน:       30 ล้านบาท
 • ธนาคารหลัก:         ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพ  
                         ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสีลม
 • ลูกค้าหลัก:           บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 
                         บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัด 
                         บริษัท ไทยโปรดักท์ เปเปอร์มิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไดวะ ชิเรียว จำกัด

ประเทศญี่ปุ่น

จำหน่าย, คัดแยกและแปรรูปเศษกระดาษ ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษรีไซเคิล (AGP)
จำหน่ายเศษกระดาษนำเข้า ทำลายเอกสารความลับ ซื้อขายทรัพยากรรีไซเคิลอื่น ๆ 

 • ผู้บริหาร:              นายโยชิฮิโระ ยากุระ (ประธานบริษัท) 
                          นายโนบุยุกิ ชิโอเสะ (ประธานบริหาร)
 • เริ่มธุรกิจ:            เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2419
 • ก่อตั้งเมื่อ:            วันที่ 6 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2492
 • ทุนจดทะเบียน:        99 ล้านเยน (ประมาณ 27 ล้านบาท)
 • จำนวนพนักงาน:     200 คน (ชาย 160 / หญิง 40)
 • ธนาคารหลัก:          ธนาคารโชโกะ ชูคิน สาขาเซนบะ  
                          ธนาคารมิซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขาชินไซบาชิ

รวบรวมกระดาษใช้แล้วและสร้างทรัพยากรใหม่
ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ที่จำกัดด้วยวงจรการรีไซเคิลที่ไร้ขีดจำกัด

ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

เหตุผลอะไรที่ทำให้เราคงอยู่มาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420

นั่นเป็นเพราะการที่เราสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา
เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป
ในด้านของสินค้าประเภทเศษกระดาษ เราต่างเข้าใจแนวคิดด้านศีลธรรม
มุมมองทางจริยธรรม และสำนึกของความยุติธรรมอย่างชัดเจน
เราจึงยึดมั่นในการปฎิบัติสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

เราจะใช้แนวคิดนี้เป็นแนวทางพื้นฐานในอนาคต
และจำแนกการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลไปสู่วิสัยทัศน์ของพันธมิตรทางอุตสาหกรรม

ไดวะ ชิเรียว ก่อตั้งขึ้นในปี 1876 ได้คัดแยกกระดาษญี่ปุ่นตามสี และแหล่งที่มา
แล้วนำไปรีไซเคิลจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง
หลังสงครามจบลง ประเภทและปริมาณของกระดาษใช้แล้วที่เรามีอยู่เพิ่มจำนวนขึ้น
อย่างรวดเร็วจากความต้องการกระดาษฝั่งตะวันตกที่ขยายตัวมากขึ้น
ในสถานการณ์เช่นนั้น ไดวะ ชิเรียว ได้ให้ความสำคัญกับงานคัดแยกอย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนพัฒนากระบวนการรีไซเคิลเพื่อความเป็นเอกภาพด้านคุณภาพ
การรีไซเคิลที่มุ่งเน้นคุณภาพนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากในการอนุรักษ์ป่าไม้
และเรามั่นใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
เราใส่ใจต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าส่งเศษกระดาษ
และพยายามอย่างเต็มที่สำหรับธุรกิจการส่งออกไปยังประเทศจีน
และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แต่ละประเทศต่างยอมรับว่าเศษกระดาษญี่ปุ่นมีคุณภาพที่ดี
ดังนั้นเราจะเพิ่มความพยายามด้านการค้าระหว่างประเทศในอนาคตให้มากขึ้น
IMG_7389

คำขวัญประจำบริษัท

1.เราจะให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของบริษัท และส่งมอบสินค้าหรือบริการที่น่าพึงพอใจสำหรับลูกค้า
2.เราจะเคารพซึ่งกันและกันพร้อมทั้งให้ความร่วมมือ และวางแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
3.เราจะพัฒนาเทคโนโลยี และจะพยายามคิดหาวิธีการด้วยความคิดสร้างสรรค์