เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"รวบรวมกระดาษใช้แล้วและสร้างทรัพยากรใหม่
ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ที่จำกัดด้วยวงจรการรีไซเคิลที่ไร้ขีดจำกัด"

ไดวะ ชิเรียว ก่อตั้งขึ้นในปี 1876 ได้คัดแยกกระดาษญี่ปุ่นตามสี และแหล่งที่มา
แล้วนำไปรีไซเคิลจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง
หลังสงครามจบลง ประเภทและปริมาณของกระดาษใช้แล้วที่เรามีอยู่เพิ่มจำนวนขึ้น
อย่างรวดเร็วจากความต้องการกระดาษฝั่งตะวันตกที่ขยายตัวมากขึ้น

ในสถานการณ์เช่นนั้น ไดวะ ชิเรียว ได้ให้ความสำคัญกับงานคัดแยกอย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนพัฒนากระบวนการรีไซเคิลเพื่อความเป็นเอกภาพด้านคุณภาพ
การรีไซเคิลที่มุ่งเน้นคุณภาพนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากในการอนุรักษ์ป่าไม้
และเรามั่นใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

เราใส่ใจต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าส่งเศษกระดาษ
และพยายามอย่างเต็มที่สำหรับธุรกิจการส่งออกไปยังประเทศจีน
และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แต่ละประเทศต่างยอมรับว่าเศษกระดาษญี่ปุ่นมีคุณภาพที่ดี
ดังนั้นเราจะเพิ่มความพยายามด้านการค้าระหว่างประเทศในอนาคตให้มากขึ้น

 

คำขวัญประจำบริษัท

1.   เราจะให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของบริษัท และส่งมอบสินค้าหรือบริการที่น่าพึงพอใจ
     สำหรับลูกค้า
2.   เราจะเคารพซึ่งกันและกันพร้อมทั้งให้ความร่วมมือ และวางแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
3.   เราจะพัฒนาเทคโนโลยี และจะพยายามคิดหาวิธีการด้วยความคิดสร้างสรรค์

 

"ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชีย"

เหตุผลอะไรที่ทำให้เราคงอยู่มาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420

นั่นเป็นเพราะการที่เราสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา
เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป
ในด้านของสินค้าประเภทเศษกระดาษ เราต่างเข้าใจแนวคิดด้านศีลธรรม
มุมมองทางจริยธรรม และสำนึกของความยุติธรรมอย่างชัดเจน
เราจึงยึดมั่นในการปฎิบัติสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

เราจะใช้แนวคิดนี้เป็นแนวทางพื้นฐานในอนาคต
และจำแนกการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลไปสู่วิสัยทัศน์ของพันธมิตรทางอุตสาหกรรม

 

บริษัท ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง จำกัด

ประเทศไทย

นำเข้าและส่งออกวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (โดยเฉพาะเศษกระดาษ)

ผู้บริหาร:             นายโทคุมาสะ ยากุระ
ก่อตั้งเมื่อ:           เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560
ทุนจดทะเบียน:       30 ล้านบาท
ธนาคารหลัก:         ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพ  
                       ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสีลม
ลูกค้าหลัก:           บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 
                       บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด มหาชน
                       บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด
                       บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัด 
                       บริษัท ไทยโปรดักท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด

บริษัท ไดวะ ชิเรียว จำกัด

ประเทศญี่ปุ่น

จำหน่าย, คัดแยกและแปรรูปเศษกระดาษ ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษรีไซเคิล (AGP)
จำหน่ายเศษกระดาษนำเข้า ทำลายเอกสารความลับ ซื้อขายทรัพยากรรีไซเคิลอื่น ๆ 

 

ผู้บริหาร:              นายโยชิฮิโระ ยากุระ (ประธานบริษัท) 
                        นายโนบุยุกิ ชิโอเสะ (ประธานบริหาร)
เริ่มธุรกิจ:            เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2419
ก่อตั้งเมื่อ:            วันที่ 6 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2492
ทุนจดทะเบียน:        99 ล้านเยน (ประมาณ 27 ล้านบาท)
จำนวนพนักงาน:     200 คน (ชาย 160 / หญิง 40)
ธนาคารหลัก:          ธนาคารโชโกะ ชูคิน สาขาเซนบะ  
                        ธนาคารมิซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขาชินไซบาชิ